Blockchain và tính lương

Với sự gia tăng của lực lượng lao động phi tập trung, các agency chuyên môn và freelancers, nhiều công ty mất một lượng đáng kể tiền để chi trả lương cho cho các công việc outsource ở nước ngoài.

Với một đội ngũ trung gian bao gồm ngân hàng và nền tảng thanh toán mà hầu hết đều nhanh chóng tận dụng phí chuyển khoản và thay đổi tỷ giá hối đoái. Thay vào đó, lựa chọn hệ thống thanh toán lương dựa trên blockchain có thể giúp các công ty tiết kiệm tài nguyên chính khi phân phối tiền lương và đáp ứng các hóa đơn xuyên biên giới tốt hơn bằng cách xử lý tất cả các cơ chế trao đổi trên một sổ cái phi tập trung mà bỏ qua bên thứ ba.

Cũng thật dễ dàng để hình dung làm thế nào việc thuê freelancer và quản lý nhà thầu có thể được cải thiện bằng việc sử dụng blockchain trong nhân sự và đặc biệt là các hợp đồng thông minh. Chẳng hạn, một hợp đồng thông minh có thể kiểm chứng và định lượng, có thể được thỏa thuận giữa một nhà thầu một lần và một công ty, với việc thanh toán diễn ra tự động sau khi công việc hoàn thành.

Tinh chỉnh công nghệ này (Smart contract) có khả năng theo cấp số nhân để cải thiện tình trạng ngày càng tăng số lượng các chuyên gia và người làm việc tự do – những người cung cấp các kỹ năng đa dạng của họ trong nền kinh tế tài năng mở ngày nay. Với việc sử dụng mạng thanh toán phi tập trung trên toàn cầu, chúng ta cũng có thể thấy trước rằng không chỉ nguồn vốn được tiết kiệm hơn mà còn tăng năng suất, nếu chúng ta xem xét cách blockchain có thể được sử dụng để tự động hóa và giảm gánh nặng của quy trình vốn nặng về dữ liệu thông thường, chẳng hạn như quản lý thuế VAT.

Blockchain trong nhân sự có thể có tác động triệt để có lợi cho nhiều khía cạnh của bộ phận quan trọng này. Một mặt, nó có thể giúp bằng cách tự động hóa và đảm bảo an toàn cho nhiều quy trình chán ngắt bao gồm thanh toán lương và tài liệu thuế. Hơn thế, các khía cạnh bất biến, đáp ứng của một sổ cái phi tập trung có thể mang lại một mức độ minh bạch và ra quyết định mới cho tuyển dụng, có thể mang lại lợi ích cho cả tập đoàn và cá nhân người tìm việc.

Blockchain trong kế toán

Khi nói đến kế toán, blockchain có thể mở ra một cuộc cách mạng về vấn đề chính xác trong toàn ngành chưa từng có kể từ khi một nhóm thủ quỹ Genoan thế kỷ 14 giới thiệu về sổ sách kế toán kép vào kho lưu trữ tài chính của họ.

Mặc dù số hóa mang lại sự cải thiện đáng kể cho kế toán hiện đại, sự đồng thuận trong ngành cho rằng tính cách mạng hóa của nó vẫn còn ở giai đoạn sơ khai, đặc biệt là khi so sánh với các lĩnh vực như marketing hoặc tuyển dụng – các lĩnh vực đã được hưởng lợi từ những hiểu biết kỹ thuật số và phạm vi tiếp cận toàn cầu mà internet cung cấp.

Trái ngược với các biên lai được in, tính chất tập trung, số hóa của hầu hết các công bố tài chính làm cho chúng dễ dàng để bị giả mạo và can thiệp từ bên ngoài. Các thiết kế fail-safe (được thiết kế để ngừng hoạt động nếu có vấn đề xảy ra) như cơ chế kiểm soát lẫn nhau, cơ chế kiểm soát và đối trọng đã giảm đáng kể nguy cơ gian lận.

Tuy nhiên, hầu hết việc sử dụng các cơ chế này vẫn là thủ công và sử dụng nhiều lao động. Cũng như vậy, việc truyền bá dữ liệu biệt lập trên nhiều cơ sở dữ liệu và lưu trữ tín hiệu cung cấp các rào cản lớn để kiểm tra hiệu quả, trong khi thuê kiểm toán tài chính của các công ty riêng lẻ rất tốn kém và mất thời gian.

Trong bối cảnh kế toán và blockchain, thật dễ dàng hình dung ra cách các công ty có thể tiết lộ thông tin tài chính của họ trực tiếp trên một sổ đăng ký chung, được mã hóa trên một sổ cái công khai. Bản chất an toàn của blockchain cũng sẽ làm giảm thêm nguy cơ làm sai lệch hoặc phá hủy bằng chứng và tăng tính minh bạch trong khía cạnh thiết yếu này của kinh doanh hàng ngày.

Blockchain cho Kế toán như là một nguồn tin cậy:

Sử dụng blockchain làm nguồn tin cậy trong kế toán có thể có nhiều tác động có lợi cho toàn bộ quy trình kế toán. Hiệu ứng quả cầu (snowball effect) trong việc tích hợp nhiều khía cạnh của kế toán hiện đại như Kiểm toán truy nguyên và Đảm bảo tính liêm chính của hồ sơ cá nhân báo hiệu cho tương lai của kiểm toán hoàn toàn tự động.

Dấu thời gian (timestamp) trên blockchain có thể được sử dụng tại mọi điểm nhỏ trong vòng đời của các tài liệu tài chính. Bản chất phi tín nhiệm của một sổ cái phi tập trung sẽ làm giảm đáng kể nhu cầu được kiểm toán để có được tính xác thực của bất kỳ quy trình tổ chức hoặc quy trình thủ công nào.

Một tài liệu được quan tâm cụ thể thậm chí có thể được đánh dấu thời gian tại thời điểm được tạo để đảm bảo không có sự giả mạo không mong muốn nào xảy ra giữa lúc bắt đầu và lúc chuyển đến người nhận.

Bằng cách làm như vậy, tính bất biến của một blockchain trong kế toán có thể đảm bảo rằng một tài liệu cụ thể là minh bạch và chính xác trong toàn bộ vòng đời của nó. Tương tự như vậy, các tài liệu sau đó có thể được lưu trữ theo kiểu thứ tự thời gian trên blockchain để có thể dễ dàng truy cập và phân tích retro (Retrograde analysis: phân tích ngược).

Quá trình này có thể được lặp lại cho nhiều bộ phận, công ty hoặc thậm chí các ngành công nghiệp. Việc sử dụng mức độ minh bạch triệt để này vào một hệ thống điều tiết tài chính cụ thể của một quốc gia có thể có tác động tích cực đến việc đánh thuế doanh nghiệp đúng đắn hoặc cải thiện gian lận đầu tư tài chính.

Ngoài ra, các hiện tượng công nghệ như hợp đồng thông minh có thể đưa ra một phương pháp mới để ghi nhận thông tin và đáp ứng hóa đơn của nhà thầu nhằm hợp lý hóa việc hợp tác đa phương và giảm sự phụ thuộc vào hệ thống pháp lý cho các tranh chấp trong công việc. Ví dụ, một hợp đồng thông minh có thể chỉ được cung cấp cho nhà thầu để tương tác nếu công ty thấy có đủ tính thanh khoản để thanh toán cho hàng hóa hoặc dịch vụ được giao.

Tóm lại, blockchain và kế toán đi đôi với nhau. Cả hai cung cấp một mức độ minh bạch không chỉ có lợi cho một doanh nghiệp – mà đó còn là một sự cần thiết ưu tiên hàng đầu bởi vì những bất thường trong tính minh bạch của công ty có thể dẫn đến các hậu quả pháp lý. Tuy nhiên, hợp lý hóa quy trình kế toán cũng có thể đáng giá cho các ngành công nghiệp tư nhân vì những insights dễ dàng được tạo ra hơn về các chính sách thuế thích hợp/ vì những insight về chính sách thuế thích hợp dễ dàng được tạo ra hơn.

Trong bối cảnh của một doanh nghiệp, blockchain có thể giúp một tổ chức tiết kiệm hàng giờ lao động thủ công và kiểm tra thực tế, bằng cách cung cấp một sự thay thế an toàn và bất biến.