Quản lý rủi ro là gì?

Trong cuộc sống, chúng ta luôn quản lý rủi ro, cho dù trong các công việc đơn giản (như lái xe) hay bằng cách mua các gói bảo hiểm hay chăm sóc y tế. Về bản chất, quản lý rủi ro bao gồm các việc đánh giá và ứng phó với rủi ro.

Hầu hết chúng ta quản lý rủi ro một cách vô thức trong các hoạt động hàng ngày. Nhưng trong thị trường tài chính và quản trị kinh doanh, đánh giá rủi ro là một hoạt động quan trọng và có ý thức.

Trong kinh tế học, chúng ta có thể mô tả quản lý rủi ro như một mô hình mà công ty hoặc nhà đầu tư nào đó xử lý các rủi ro tài chính, đây là quy trình cố hữu của tất cả các loại doanh nghiệp.

Đối với các nhà giao dịch và nhà đầu tư, mô hình này có thể bao gồm việc quản lý nhiều loại tài sản khác nhau, chẳng hạn như tiền điện tử, ngoại hối, các hàng hóa, cổ phiếu, chỉ số, và bất động sản

Có nhiều loại rủi ro tài chính, có thể được phân loại theo nhiều cách khác nhau. Bài viết này cung cấp một cái nhìn tổng quan về quy trình quản lý rủi ro. Bài viết cũng trình bày một số chiến lược để giúp các nhà giao dịch và nhà đầu tư giảm thiểu rủi ro tài chính.

Quản lý rủi ro hoạt động như thế nào?

Quản lý rủi ro tài chính

Có một số lý do tại sao một chiến lược hoặc thiết lập giao dịch có thể không thành công. Ví dụ, một nhà giao dịch có thể mất tiền vì thị trường di chuyển theo hướng ngược lại so với vị thế hợp đồng tương lai của họ hoặc vì họ bị cảm xúc chi phối và cuối cùng bán hết vì hoảng loạn.

Các phản ứng cảm xúc thường khiến các nhà giao dịch bỏ qua hoặc từ bỏ chiến lược ban đầu của họ. Điều này đặc biệt đáng chú ý khi thị trường giảm giá liên tục, được gọi là bear markets và những giai đoạn đầu hàng.

Trong thị trường tài chính, hầu hết mọi người đều đồng ý rằng việc có một chiến lược quản lý rủi ro phù hợp sẽ góp phần lớn vào thành công của họ. Trong thực tế, điều này có thể đơn giản như thiết lập các lệnh  Dừng lỗ (Stop-Loss) hoặc Chốt lời (Take-Profit).

Một chiến lược giao dịch hiệu quả cần cung cấp rõ ràng các hành động có thể thực hiện, điều này có nghĩa là các nhà giao dịch có thể sẵn sàng đối phó với tất cả các tình huống. Tuy nhiên, như đã đề cập, có rất nhiều cách để quản lý rủi ro. Các chiến lược ứng phó với rủi ro nên được sửa đổi và điều chỉnh liên tục.

Dưới đây là một vài ví dụ về rủi ro tài chính, cùng với mô tả ngắn về cách mọi người có thể giảm thiểu chúng.

Kết luận

Trước khi mở một vị thế giao dịch hoặc phân bổ vốn cho một danh mục đầu tư, các nhà giao dịch và nhà đầu tư nên xem xét việc tạo ra một chiến lược quản lý rủi ro. Tuy nhiên, điều quan trọng cần nhớ là rủi ro tài chính không thể tránh khỏi hoàn toàn.

Nhìn chung, quản lý rủi ro xác định cách thức ứng phó với rủi ro, nhưng chắc chắn không chỉ để giảm thiểu rủi ro. Việc quản lý rủi ro cũng bao gồm tư duy chiến lược để những rủi ro không thể tránh khỏi có thể được xử lý theo cách hiệu quả nhất có thể.

Nói cách khác, quản lý rủi ro cũng chính là việc xác định, đánh giá và giám sát rủi ro, tùy thuộc vào bối cảnh và chiến lược. Mục tiêu của quá trình quản lý rủi ro là để đánh giá tỷ lệ rủi ro/phần thưởng để ưu tiên các vị trí thế giao dịch có lợi nhất.

Các kênh channel TCVN